Presentació

31 de maig 2017

El Departament de Bioquímica i Biologia Molecular es va crear el 1998, per mitjà d’una resolució de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), inclòs el personal docent del Departament de Neuroquímica anterior. En l’actualitat, el personal del Departament d’ensenyament consta d’un total de 24 catedràtics, professors titulars i professors a temps parcial, organitzats en diferents grups de recerca, així com més d’un centenar d’estudiants de postgrau que treballen en les diferents àrees de recerca i instituts de la Universitat. Els principals objectius del departament són el desenvolupament i el suport dels programes educatius en la Bioquímica i Biologia Molecularde dels estudiants de pregrau i postgrau, capacitació de personal de recerca i el desenvolupament de recerca bàsica i aplicada en les àrees de Bioquímica, Biologia Molecular Biotecnologia i Biomedicina. El Departament de Bioquímica i Biologia Molecular participa en l’activitat docent dels diferents graus de la Universitat, a les Facultades de Medicina i Farmàcia (Campus de Sant Joan), a la Facultat de Ciències Experimentals (Campus d’Elx) i també al Escola Politécnica de Orihuela (Campus d’Orihuela). El Departament mostra una gran activitat no només en els diferents campus de la universitat, sinó també en els dos principals hospitals univesitaris d’Alacant i Elx a través de diferents concerts educatius. El personal del departament ha donat lloc a la publicació de nombrosos articles científics en revistes internacionals i participa en diferents programes de Doctorat que permeten als nostres estudiants per a la realització de diferents tesis doctorals en tots els camps de la Bioquímica i Biologia Molecular.